Projektledning och projektmetodik
Nyheter
Planering
Projektledning
Tips och teknik
Litteratur
Länkar
Malmö högskola och Lunds Universitet

har bidragit till uppbyggnaden av denna kunskapsportal
Samlade resurser för projektledare
Senast uppdaterad:
2013-01-02 17:04