Planering i bygg- och anläggningsföretag
Senaste nytt
Nyheter
Planering
Projektledning

Malmö högskola och Lunds Universitet

har bidragit till uppbyggnaden av denna kunskapsportal

 

Direktlänk till kursmaterial


2012-08-24

Kursbok publicerad!

Kursmaterialet finns nu som bok hos Studentlitteratur!
Kontakta Studentlitteratur för info om boken


2010-09-22

Gammalt kursmaterial!

Kursmaterialet gammalt och tas nu bort från hemsidan!
Kontakta Mats för info om nyare versioner


2010-09-21

Uppdaterad hemsida och portal

Portalen med arbetsinstruktioner för bygg-och anläggningsprojekt. www.ByggAi.se har uppdaterats och har nu mer än 147 olika arbetsinstruktioner som kan användas av byggare och anläggare.


2008-01-10

Uppdaterad hemsida och portal

Portalen med arbetsinstruktioner för bygg-och anläggningsprojekt. www.ByggAi.se har uppdaterats och har nu mer än 90 olika arbetsinstruktioner som kan användas av byggare och anläggare.

2006-12-28
Nytt kurskompendium utvecklas

Ett nytt kurskompendium är under utarbetning. Det nya kurskompendiet kommer att innehålla avsnitt om kalkylering och kostnadsuppföljning, och ha titel Planering och produktionsstyrning i bygg och anläggingsföretag. Vill du veta mer? kontakta då Mats Persson via epost


 

2006-02-20

Ny hemsida och portal

Nu finns en ny portal med för bygg-och anläggningsprojekt. www.ByggAi.se har mer än 40 olika arbetsinstruktioner som kan användas av byggare och anläggare.

 

2005-05-01
Arbetsplatsanpassat lärande
Ett utvecklingsprojekt har startats för att utveckla formerna för arbetsinstruktioner m m på byggarbetsplatser. Deltagande är Peab, Skanska, NCC, Byggcompagniet i Malmö, Liber/Hermods och ett stort antal leverantörsföretag.2004-12-01
Systematiska arbetsinstruktioner
I en förstudie har vi tittat på det stöd som finns för arbetsinstruktioner och montageanvisningar som finns på byggarbetsplatser. Förstudien resulterade bl a i förslag till mall för arbetsinstruktioner.Stöd och finansiering
Utbildningmaterial i planering har tagits fram med finansiering och stöd från SBUF, FoU-Syd och Sveriges byggindustri.2004-03-30
"Planeringsspel" klart!!!
Nu finns planeringsspelet klart. Det kan användas som en avslutande övning efter att planeringsutbildningen genomförts för den organisation som dessutom vill ha en större övningsuppgift. Planeringsspelet finns i två versioner, en för byggnadsarbeten och en för anläggningsarbeten.2003-06-18
SBUF bidrar till utvecklingen av kursmaterial i form av "Planeringsspel" som en påbyggnad till det kursmaterial som finns publicerat här. Planeringsspelet beräknas vara klart under våren 2004.2003-06-17
Uppbyggnaden av denna hemsida startas2003-03-10
Kursmaterialet är klart

Senast uppdaterad:
2008-03-05 17:04